De reunie van Vrije Radio Space

Het vreemde verhaal: de eerste contacten ontstaan tussen twee DJ - medewerkers van Radio Space. De één jut de andere op om terug de ether te bezetten. 2011 is te vroeg. Het wordt wachten op een nieuwe klik, een nieuwe vonk. We noteren begin 2012.
Lees verder.

1) 2012 geeft zich bloot

De poging in 2011 om de eerste contacten tussen voormalige medewerkers te leggen, mislukte. Maar 2012 heeft meer in zich. Precies dertig jaar terug startte de toenmalige Vrije Radio Space, een mooie gelegenheid om toch nog eens radio te maken. De hamvraag is of dit nu wel lukt?

2) Het gebeuren na Radio Space

Na het stoppen van Radio Space op 11-11-1984 om 22 uur gaat de verkoop van de uitrusting niet door. Een VZW laat dit niet toe wanneer anderen het zelfde doel nastreven. Met een nieuwe beheerraad ontstaat Westhoek Info Radio of W.I.R. De imposante, verroeste zendtoren van 30 meter wordt gesloopt. Een pyloon van 20 meter wordt op het dak van de gemeentelijke jongensschool geplaatst.. De vergunde zender is de fameuze PASCAL 50, kristalgestuurd met maximum 50W effectief uitgangsvermogen en een maximum gereglementeerd antenne-zendvermogen van 100W. De uitzendingen waren in mono verplicht. De wetgeving vereiste een technisch veantwoordelijke. De frequentie van 102,6MHz moet wijzigen naar 104,9MHz, een frequentie die met oudere radio's niet te ontvangen was. Het blijft dus knokken met de moker en hard werken om te overleven.
westhoek info radio wir logo

De frequentieband wordt nadien meermaals herschikt waarbij telkens heel wat radios's verdwijnen. Westhoek Info Radio kan echter zijn positie behouden. Op 16 november 1990 wordt de zendinstallatie door het toenmalig RTT onderworpen aan de technische controle en goed bevonden. Maar financieel wordt het opnieuw moeilijk en stopt ook W.I.R. in de zomer van 1991. Er onstaat in de gemeente groot Alveringem een radiostilte. Het is een stilte waar tal van medewerkers en DJ's mee blijven zitten.


Er zijn in de eerste daaropvolgende jaren nog wat contacten tussen medewerkers, oprichters en DJ's, waarvan de onderstaande foto's getuigen zijn. Maar ook dit houdt op na de tweede reünie in 1995.

wir reunie 1994
wir reunie 1995
Bijeenkomst 1994 in Zaal Moderna te Lo.
Bijeenkomst 1995 in zaal Vlasbloemtje te Izenberge.

Zo vergaan de jaren en schuiven de herinneringen door naar 2012.

3) De eerste ontmoeting

Puur toeval: in de nazomer van 2011, op het kruispunt Zeelaan - Sloepenlaan te De Panne, ontmoeten twee Space DJ's na lange tijd elkaar. Het idee is om binnen een korte tijd toch nog eens radio te maken. Het ijzer kan uiteraard het best gesmeed worden terwijl het heet is, maar anderzijds wordt de soep ook nooit zo heet gedronken als hij wordt geschonken. Met andere woorden, een dergelijke organisatie is onmogelijk in een vingerknip op te zetten. Elk gaat dus met het pas geboren idee naar huis, zonder verdere afspraak.
veurne grote markt
Begin 2012 zien dezelfde twee personen elkaar terug op een terras op de Grote Markt te Veurne, genietend van een grote pint schuimend bier. Er wordt afgesproken om het idee serieus aan te pakken.

Grote Markt te Veurne, de plaats waar het tweede contactgesprek plaats vond.

Het idee wordt bekend onder een zeer beperkte groep, maar er gebeurt nog niks. De tijd loopt en het idee groeit.


Op een verjaardagsfuif te Diksmuide ontmoeten enkele vroegere radio-medewerkers elkaar. Het oude idee wordt weer opgerakeld om gedurende een weekend radio te maken radio onder de naam Radio Space.
Van sommigen hoorde je het bloed door de aderen stromen. Het was er even stil, tijd om het te verwerken, even te laten zakken, even te bedenken . . . je kan trouwens een verjaardagsfeestje niet bederven met één iemands denkpiste.
Is een dergelijk project haalbaar? Hoe start je het op? Wat valt er te doen? Hoe begin je eraan? Onder welk motto?
Het zijn vragen die best in groep besproken worden. Daarom maakt men na de fuif een afspraak om een eerste contactvergadering te houden. Op 23 maart 2012 is het dan zover.

4) Bedenktijd

In de periode tussen 14 jan 2012 en 23 mrt 2012 worden een aantal sterk geïnteresseerden aangesproken. Ieder maakt zijn huiswerk: het uitwerken van ideeën, het bedenken van middelen en van redenen, organisatie en nog veel meer.

5) De reunie

Plaats, lokatie, datum en tijdstip van de eerste ontmoeting: Hoogstade - gewezen radiostudio's - 23 mrt 2012 - 20 uur. Het team wordt hier geboren en groeit uit tot het reunieteam met als doel opnieuw radio te maken.
Er zijn nog heel wat obstakels te overwinnen, maar tijdens de eerste reunie werden, ongeacht de mogelijkheden, volgende afspraken gemaakt:

  • Datum: vrijdag 14 sept tot en met maandag 17 sept 2012
  • Reden: 30 jaar Vrije Radio Space en Alveringem kermis
  • Plaats: Alveringem jeugdsite "De Speelberg"

De vergunning, uitzendfrequentie en -vermogen, worden aan de bevoegde instantie aangevraagd. De toelating zal ten vroegste drie maanden voor het evenement eventueel verkregen worden. Het team blijft dus onder spanning.
De werkgroep staat niet stil en gaat er vol enthousiasme tegenaan.

werkgroep 13-04-2012
De eerder beperkte werkgroep in actie op 13-04-2012.


6) Definitief besluit

Tijdens de werkgroepbijeenkomst op 11 mei 2012 wordt definitief beslist om alles in het werk te stellen teneinde de doelstellingen te halen. Tussen de twee bijeenkomsten werden de voelhorens ten luisteren gelegd bij het gemeentebestuur van Alveringen. Het krijgt de toelating waarbij door het gemeentebestuur de mogelijkheid geboden wordt om enkele lokaties te gebruiken met doel het radiogebeuren te huisvesten.
Naar aanleiding hiervan werd de aanvraag formeel, via een schrijven, gericht naar het gemeentebestuur. De plannen zijn zeer ambitieus om tegen begin juni 2012 de aanvraag verstuurd te krijgen naar de Regulator.

7) En verder. . .

De werkgroep kan enkel wachten en hopen op een positief antwoord. Vanaf dan kan er met vol vermogen gewerkt worden aan het project!