Vrije Radio Space, uw lokale radio uit de jaren 80

Radio is het beste communicatiemedium dat je kunt bedenken. Het is een machtige informatiedrager met een enorme draagwijdte waarbij je als luisteraar ongestoord rustig kunt genieten tijdens je alledaags doen en laten. Muziek daarbovenop is het mooiste in het leven. Het geeft kleur en blijft als gegrift in het menselijk geheugen staan.

Vrije Radio Space Hoogstade - anno 1982
Actueel nieuws 2017

01.01.17
Radio Space 2017 . . . Het radio-space team wenst alle fans en bezoekers van de site een muzikaal, aangenaam 2017 een uiterst goede gezondheid.
Lees verder

link naar facebooklink naar twitter

contacteer onsstem af op 94,90MHz

Uw nieuws 2017

01.01

AM korte golf
Of de AM uitzendingen effectief zullen verdwijnen is nog zeer de vraag. Heel wat radiostations doen er alles aan om de AM zenders in werking te houden, zij het dan via de korte golf. Zo zijn er enkele zenders die dagelijks uitzenden in de 49 meter Europaband. Onze radioblik is gericht op radio Mi Amigo, de middengolfzender uit de jaren 70 - 80. Dit station zendt nu dagelijks uit op de korte golf frequentie 6085 kHz. Bezoek de site van Mi Amigo.


01.01

De legendarische fonoplaat
Uit een technische brochure "De elektrieker" 17-de jaargang 1943 augustus, toen uitgegeven door drukkerij VTK (Van Tilborg Kenens) Antwerpen. Het levensverhaal van de fono en de fonoplaat.


08-01

Het einde van de AM-zenders
In 2015 zijn heel wat AM zenders op de MG en KG gestopt. 2016 zet deze trend verder.Ze slorpen een te groot elektrisch vermogen op en hebben de legerdarische doffe kwaliteit. De onder-houdskosten (€/kW) liggen te hoog. Ze worden vervangen door digitale uitzendsystemen zoals DAB, DAB+ DRM en DRM+. Voor ontvangst van deze signalen is een speciale ontvanger vereist. Digitale zendsystemen verbruiken veel minder energie.