Vrije Radio Space, uw lokale radio uit de jaren 80

Radio is het beste communicatiemedium dat je kunt bedenken. Het is een machtige informatiedrager met een enorme draagwijdte waarbij je als luisteraar ongestoord rustig kunt genieten tijdens je alledaags doen en laten. Muziek daarbovenop is het mooiste in het leven. Het geeft kleur en blijft als gegrift in het menselijk geheugen staan.

Vrije Radio Space Hoogstade - anno 1982
Actueel nieuws 2016

01.01.16
Radio Space 2016 . . . Het radio-space team wenst alle fans en bezoekers van de site een muzikaal, aangenaam 2015 en dit in een uiterst goede gezondheid.
Lees verder

link naar facebooklink naar twitter

contacteer onsstem af op 94,90MHz

Uw nieuws 2016

01.01

De legendarische fonoplaat
Uit een technische brochure "De elektrieker" 17-de jaargang 1943 augustus, toen uitgegeven door drukkerij VTK (Van Tilborg Kenens) Antwerpen. Het levensverhaal van de fono en de fonoplaat.


01.01

Muziek, muziek en nog eens muziek
Radio wordt meestal uitgezonden via de vergunde AM en FM etherfrequenties. Er zijn echter honderden tot duizend radio's die eveneens via het internet uitzenden.


28.05

Het einde van de AM-zenders
In 2015 zijn heel wat AM zenders op de MG en KG gestopt. 2016 zet deze trend verder.Ze slorpen een te groot elektrisch vermogen op en hebben de legerdarische doffe kwaliteit. De onder-houdskosten (€/kW) liggen te hoog. Ze worden vervangen door digitale uitzendsystemen zoals DAB, DAB+ DRM en DRM+. Voor ontvangst van deze signalen is een speciale ontvanger vereist. Digitale zendsystemen verbruiken veel minder energie.